play

Dialoogbijeenkomst – Leiden

De volgende Capita Selecta-Spiegelbijeenkomst® van de praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) gaat over cultuurspecifieke zorg. In het kader van deze bijeenkomst organiseren wij een Kleurrijk Oud Dialoog.

De bijeenkomst vindt plaats op 3 maart 2020, van 15.30-17.00 uur, bij Topaz, locatie Zuydtwijck (Leiden). Deze bijeenkomst is een must voor studenten Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs® (RVWO), maar ook andere zorg- en welzijnsprofessionals die betrokken zijn bij RVWO zijn van harte welkom!

Kleurrijk Oud