play

Dialoogbijeenkomst – Leiden

De Capita Selecta-Spiegelbijeenkomst® van de praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) ging over cultuurspecifieke zorg. In het kader van deze bijeenkomst organiseerden wij een Kleurrijk Oud Dialoog.

De bijeenkomst vond plaats op 3 maart 2020, van 15.30-17.00 uur, bij Topaz, locatie Zuydtwijck (Leiden). Deze bijeenkomst was een must voor studenten Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs® (RVWO), maar ook andere zorg- en welzijnsprofessionals die betrokken zijn bij RVWO waren aanwezig. Het was een waardevolle bijeenkomst waar de aanwezigen hun ervaringen konden delen.

Hier kunt u meer lezen over de samenwerking tussen Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs en Kleurrijk Oud.

Kleurrijk Oud