Lesbrieven

Kleurrijk Oud zet zich in voor een inclusieve samenleving door de kracht van het gesprek.
Verbinding is het sleutelwoord. Door ouderen en verzorgers inzicht te geven in elkaars ervaringen, maken we gesprekken over ouder worden in Nederland mogelijk. Aan de hand van clips kunnen complexe thema’s en vooral onderlinge ervaringen, overeenkomsten en verschillen bespreekbaar gemaakt worden.

Kleurrijk Oud maakt zo zichtbaar wat nodig en belangrijk is voor (migranten)ouderen om zich thuis te voelen in de zorg.

Wilt u zelf een Kleurrijk Oud Dialoog organiseren? Of wilt u meer informatie over de clips en advies over de manieren waarop de clips ingezet kunnen worden? U kunt de lesbrieven hiervoor kosteloos gebruiken of contact opnemen met info@moondocs.nl.

Doel
Titel
Download
Bewoners, zorgverleners en familie en verzorgers
 • Lesbrief - praten over vroeger
Bewoners, zorgverleners en familie en verzorgers
 • Lesbrief - familie en verzorgers
Bewoners, zorgverleners en familie en verzorgers
 • Lesbrief - taal en eetcultuur
Bewoners, zorgverleners en familie en verzorgers
 • Lesbrief - algemeen

Objective
Title
Download
Elderly people, family members, caretakers
 • Talking about the past
Elderly people, family members, caretakers
 • Family and caretakers
Elderly people, family members, caretakers
 • Language and food culture
Elderly people, family members, caretakers
 • General

Objetivo
Título
Descarga
Personas mayores, familiares, cuidadores
 • Hablar de antaño
Personas mayores, familiares, cuidadores
 • Familiares y cuidadores
Personas mayores, familiares, cuidadores
 • Idioma y cultura alimenticia
Personas mayores, familiares, cuidadores
 • General

الغرض
العنوان
تنزيل
المجموعة المستهدفة
 • رسالة الدرس

Amaç
Başlık
Indirmek
Yaşlılar, aile üyeleri, bakıcılar
 • Geçmiş hakkında konuşmak
Yaşlılar, aile üyeleri, bakıcılar
 • Aile ve Bakıcılar
Yaşlılar, aile üyeleri, bakıcılar
 • Dil ve Yemek Kültürü
Yaşlılar, aile üyeleri, bakıcılar
 • Genel

目的
标题
下载
目标群体
 • 课程信函